วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

ส่วนประกอบของโปรแกรม Dreamweaver 8

ทำความรู้จักกับ Macromedia Dreamweaver 8

โปรแกรม Macromedia Dreamweaver โปรแกรมสำหรับการสร้างเว็บเพจ บริหารจัดการเว็บไซต์ รวมไปถึงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากตัว Dreamweaver มีความสามารถที่โดดเด่น ดังนี้ สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บได้ทุกรูปแบบ เช่น ASP, ASP.Net, ColdFusion,JSP, PHP, XML, XHTML เมนูคำสั่งและเครื่องมือต่างๆ เรียกใช้งานได้ง่ายและสะดวกมีการปรับปรุงกลไกภายในให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรม สร้างเว็บเพจภาษาไทยได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต้องโปรแกรมเสริมเพราะ Dreamweaver รองรับตัวอักษรแบบ Unicode

การเข้าสู่โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

มีขั้นตอน คือ คลิกเลือก Start -> Program -> Macromedia -> Macromedia Dreamweaver 8 ในการเข้าสู่ระบบในครั้งแรกโปรแกรมจะถามรูปแบบการใช้งาน 2 รูปแบบ คือ

1. Designer หมายถึง การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยทั่วไป ส่วนมากนิยมเลือกรูปแบบนี้
2. Code หมายถึง วิธีการสร้างเว็บเพจที่เน้นการเขียนชุดคำสั่งเอง


หน้าต่างเปิดงาน

1.เปิดงานที่เรากำลังทำค้างอยู่ ดปรแกรมจะแสดงงานที่เราเปิดใช้บ่อยๆ ไว้ด้านบน

2.เลือกประเภทงานที่ต้องการสร้างใหม่ ได้แก่ HTML , Coldfusion, PHP ASP ,JavaScripฯลฯ
3.เลือกงานตามฟอร์มที่โปรแกรมจัดไว้ให้โดยมีรุปแบบให้เลือกหลายประเภท


4.เรียนรู้โปรแกรมทางเว็บไซต์ www.Macromedia.com

5.เรียนรู้โปรแกรมจากโปรแรกมช่วยสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น